KISACA HAKKIMIZDA

1998 yılında Gaziantep'te PET preform imalatıyla başlayan plastik sektöründeki faaliyetimiz, 2010 yılında Ürdün'de kurduğumuz tesisle yıllık 72,000 tonluk kapasiteye ulaşmıştır.

KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 SUN PET AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş. kurumsal iş hedefleri ile uyumlu ve onları destekler şekilde iş gereksinimlerine dayanan ve ilgili yasalara ve standartlara göre düzenlenen gereksinimler, tanımlar, kurallar, uygulamalar, sorumluluklar ve iş akışlarını ifade eder. Bu politika, SUN PET AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş bilgi güvenliği ile ilgili tüm faaliyetlere kılavuzluk etmeyi ve alt belgelerin de desteği ile bilgi güvenliği süreçlerini ve kontrollerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.


Bu amaçla oluşturulan bilgi güvenliği politikası aşağıdaki temel gereksinimleri sağlayacaktır:

  • İş stratejisi ve kurumsal hedefleri desteklemek
  • Yasalara, standartlara ve sözleşmelere uyum sağlamak
  • Şirket ile aranızdaki iş sözleşmesinin ifası için kişisel verilerinizin Şirket tarafından toplanması gerekebilmektedir.
  • BGYS'yi ISO 27001 standartının gereklerini yerine getirecek şekilde dökümante etmek, belgelendirmek, kurumsal kültür haline getirmek ve sürekli iyileştirmek
  • Mevcut ve öngörülen bilgi güvenliği süreçlerini, risklerini ve tehdit ortamını yönetmek

  Bilgi varlıkları başta olmak üzere SUN PET AMBALAJ SAN. TİC. AŞ’ye ait BGYS kapsamındaki tüm varlıkların gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik değerlerini kabul edilebilir seviyenin üstünde tutmak BGYS ile SUN PET AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş çalışanlarının ve paydaşlarının bilgi güvenliği farkındalığını yaratmak ve herkesi Bilgi Güvenliği Politikası ve BGYS uygulamaları hakkında bilgilendirmek BGYS sayesinde SUNPET AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş iş süreçlerinde bilgi güvenliğini sağlamak, verilen hizmetlerin kalitesini ve süreçlerin verimliliğini artırmayı hedefler